Բնական մղումը կարեւոր է, որպէսզի սրտի հաղորդակցութիւն ըլլայ: Աստուծոյ հետ մեր յարաբերութիւնն ալ ունի բնական մղում: Կարեւոր է մեր ծառայութիւնը ընենք մղուած մեր սէրէն եւ ներքին համոզումէն, ինչպէս Եղիսէ բնական մղումով Եղիային հետեւեցաւ, կամ ինչպէս Աբրահամ բնական մղումով ուզեց Աստուծոյ տասանորդ տալ:

Նախորդ Հրապարակում Առաջին Երկրաւոր Թագաւորութիւնը (Ծն 9.1 -- 11.9)
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Թագաւորութեան Վերականգնում (Ծն 12.1-22)