Նախորդ Հրապարակում Աստուած Մեր Հետն է՝ Էմմանուէլ
Յաջորդ Հրապարակում Յիսուսի Հետ Դէպի Խոր