Նախորդ Հրապարակում Ծառայողին Կեանքը եւ Մարգարէութիւնները (Եզեկիէլ)
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայէ՛ Վստահութեամբ