Նախորդ Հրապարակում Ծնունդը Յաղթութեան Աւետիս է
Յաջորդ Հրապարակում Ծնունդը Վկայութեան Ձայնն է