Նախորդ Հրապարակում Փրկագործութիւնը, Արդիւնքը եւ Սուրբ Հոգիին Ներգործութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայելու Աստիճանը