Նախորդ Հրապարակում Տէր Յիսուսի Մարմինը Կոտրուեցաւ Բազմապատկուելու Համար (Մտ 14.13-21)
Յաջորդ Հրապարակում Հաւատքին Զօրութիւնը (Մտ 15.21-28)