Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Կը Կազմակերպէ Պատերազմը
Յաջորդ Հրապարակում Նէեմիա Փափաքեցաւ Եւ Գործեց