Նախորդ Հրապարակում Սատանային Եւ Դժոխքին Դէմ Զօրութիւնդ
Յաջորդ Հրապարակում Յովսէփին Ներքին Բժշկութիւնը