Նախորդ Հրապարակում Դէպի Տիրոջ Ներկայութիւնը (Եզ 41.1--42.20)
Յաջորդ Հրապարակում Տիրոջ Փառքը Տաճար Կը Վերադառնայ (Եզ 43.1-27)