Նախորդ Հրապարակում Յաղթական Քրիստոս, Յաղթական Եկեղեցի - Եպիսկոպոս Ռեյ Մոթ
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Խոստումը