Նախորդ Հրապարակում Խօսքը, Իշխանութիւնը եւ Մեր Մեծ Կարողութիւնը (Մարկոս 4.1-41)
Յաջորդ Հրապարակում Հիմա Ի՞նչ