Նախորդ Հրապարակում Յիսուսի Իշխանութիւնը (Մարկոս 1.21-28)
Յաջորդ Հրապարակում Ուրիշ Մխիթարիչ Մը