Նախորդ Հրապարակում Խօսքը եւ Կեանքը
Յաջորդ Հրապարակում Մարդոց Պէտքերուն Եւ Փափաքներուն Վրայ Կեդրոնացիր, Եւ Բնաւ Պակասը Պիտի Չունենաս Քու Պէտքիդ եւ Փափաքիդ