Նախորդ Հրապարակում Ապրիլ 24
Յաջորդ Հրապարակում Յիսուսի Իշխանութիւնը (Մարկոս 1.21-28)