Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Առաջնահերթութիւնը Մեր Մէջ - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան
Յաջորդ Հրապարակում Սրտի Մաքրութիւն - Հովիւ Սեպուհ Փամպուքեան