Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին, Մեր Օգնականը - Ասատուր Խանճեան
Յաջորդ Հրապարակում Համարձակութեան Հոգիով Լեցուած Ըլլալ - Հովիւ Վիգէն Սարգիս