Նախորդ Հրապարակում Արթուն Կեցիր Եւ Աղօթէ, Որպէսզի Փորձութեան Մէջ Չիյնաս - Դաւիթ Մաջուլեան
Յաջորդ Հրապարակում Համարձակութեան Հոգիով Լեցուած Ըլլալ - Հովիւ Վիգէն Սարգիս