Նախորդ Հրապարակում Ո՞վ Ես Դուն
Յաջորդ Հրապարակում Տէր Յիսուսի Մարմինը Կոտրուեցաւ Բազմապատկուելու Համար (Մտ 14.13-21)