Նախորդ Հրապարակում Փոխանցէ՛ Օծութիւնդ (Դ.Թգ 4.1-7)
Յաջորդ Հրապարակում Քու Վկայութիւնդ Զօրութիւն Ունի (Դ.Թգ 5.1-27)