Նախորդ Հրապարակում Գէշ Ջուրերը Բժշկեց (Դ.Թգ 2.19-22)
Յաջորդ Հրապարակում Խօսքին Համար Տեղ Շինէ (Դ.Թգ 4.8-37)