Նախորդ Հրապարակում Յիսուս Աղօթել Կը Սորվեցնէ
Յաջորդ Հրապարակում Անցեալը Մոռնալ եւ Գալիքին Նայիլ - Հովիւ Րաֆֆի Պասմաճեան