Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Շնորհքով եւ Ոչ Մեր Գործով - Վահէ Սարգիս
Յաջորդ Հրապարակում Ուրկէ՞ Կու Գայ Քու Ներշնչումդ -Ներսէս Պօղոս