Նախորդ Հրապարակում Նոր Տարուան Որոշումներ - Հովիւ Ռաֆֆի Պասմաճեան
Յաջորդ Հրապարակում Յիսուս Կը Սաստէ Հովերը եւ Լիճը