Նախորդ Հրապարակում Օծեալ Ընտանիքին Օրհնութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Եկեղեցիին Ապրելաձեւը (Եփեսացիս)