Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Եկաւ (Գրծ. 2.2-4)
Յաջորդ Հրապարակում Ամուրիութիւն (Մտ 19.1-12)