Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Եկաւ (Գրծ. 2.2-4)
Յաջորդ Հրապարակում Երկինքի Թագաւորութեան Լեզուն