Նախորդ Հրապարակում Խոստացուած Նոր Կեանքը Քրիստոսով
Յաջորդ Հրապարակում Յիսուսը Ընդունողներուն Առանձնաշնորհումը