Նախորդ Հրապարակում Խաչին Զօրութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Մի՛ Ըսեր, Իմ Գործս Չէ