Նախորդ Հրապարակում Արժէք Տուր Սուրբ Հոգիին - Արա Պալճեան
Յաջորդ Հրապարակում Հօր Սիրտը - Ասատուր Խանճեան