Աստուծոյ Թագաւորութեան մէջ, պարգեւները անհրաժեշտ են, եւ անոնց կիրարկումը դադրեցնելը եկեղեցիին կու տայ գաղջ ու տկար վիճակ մը: Կարեւոր է, որ եկեղեցին մարզուի պարգեւներուն մէջ, որպէսզի կարենայ ժողովուրդը աճիլ:

Նախորդ Հրապարակում Թագաւորութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Թագաւորութեան Օրէնքը