Երկար ժամանակէ ի վեր պատերազմ կայ. Աստուծո՞յ թագաւորութիւնը, թէ Սատանային թագաւորութիւնները, մարդկայի՞նը թէ աստուածայինը: 

Քրիստոնեայէն ակնկալուած է ապրիլ իր ինքնութիւնը Քրիստոսով: Երբ եկեղեցին հագուի իր թագաւորական ինքնութիւնը, աշխարհը պիտի տեսնէ եկեղեցիին թագաւորութեան եւ աշխարհի թագաւորութեան տարբերութիւնը:

Նախորդ Հրապարակում Հնգապատիկ Ծառայութիւնները
Յաջորդ Հրապարակում Հնգապատիկ Ծառայութիւն (Շարունակութիւն)