Նախորդ Հրապարակում Կապուած Աղօթքի Միջոցաւ
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Հանգիստը Քրիստոսով