Նախորդ Հրապարակում Աստուած Մտերմութիւն Կը Փափաքի - Վահէ Սարգիս
Յաջորդ Հրապարակում Պահուած Ճշմարտութիւնը