Նախորդ Հրապարակում Հոգեւոր Պատերազմ (Եփեսացիս)
Յաջորդ Հրապարակում Թագաւորութիւնը Քարոզենք