Նախորդ Հրապարակում Ղրկուեցաւ
Յաջորդ Հրապարակում Արտաքին Արտայայտութիւն Կամ Հնազանդութիւն