Նախորդ Հրապարակում Ինքնութիւնս եւ Զգեստաւորումս (Սաղմոս 45.1-5)
Յաջորդ Հրապարակում Լսուած Հաղորդակցութիւնը