Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Արդարութիւնը (Հռոմայեցիս 9.19-29)
Յաջորդ Հրապարակում Սխալ Ըմբռնումներ Արդարութեան Մասին (Հռոմայեցիս 10.1-21)