Նախորդ Հրապարակում Յարատեւող Հաւատք - Արա Պալճեան
Յաջորդ Հրապարակում Քրիստոսի Հետ եւ Քրիստոսի Մէջ - Ասատուր Խանճեան