Նախորդ Հրապարակում Որովայնի Պտուղը ԱՆոր Տիրոջը Պարգեւն է
Յաջորդ Հրապարակում Երկինքի Թագաւորութեան Իւրայատկութիւնը (Ղուկաս 23.26-42)