Նախորդ Հրապարակում Ապաշխարութեան Ճիշդ Պտուղը եւ Տալու Սկզբունքը (Ղուկաս 3.1-20)
Յաջորդ Հրապարակում Արդիւնաբեր Եմ Երբ Տուող Եմ