Նախորդ Հրապարակում Աղօթք, Նուիրում եւ Արդիւնքներ
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Երկրորդ Դժուարագոյն Պահը