Նախորդ Հրապարակում Տիրոջ Ներկայութեան Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Մեռայ Խաչին Վրայ եւ Քրիստոս Կ'ապրի Իմ Մէջս (Գղ 2.20)