Նախորդ Հրապարակում Քաղաքը Շարժեցաւ (Գործք Առաքելոց 21.17-36)
Յաջորդ Հրապարակում Հոգեւոր Կեանքի Շահերը (Գրծ 27--28)