Նախորդ Հրապարակում Հոգեւոր Կեանքի Շահերը (Գրծ 27--28)
Յաջորդ Հրապարակում Զէնքերը Կրողը