Նախորդ Հրապարակում Թագաւորութեան Կառավարիչը
Յաջորդ Հրապարակում Բացակայութեան Ուժը (Յհ 16.5-7,19)