Երրորդ պահուն, աւետարանիչը խօսեցաւ աւետարանչութեան այդ ձեւին ետին գտնուող աստուածաշնչական տասը արժէքներու մասին:

Նախորդ Հրապարակում «Մէկ Փափաք» Պահ 2 - Աւետարանիչ Ռիչըրտ Շարփ
Յաջորդ Հրապարակում «Մէկ Փափաք» Պահ 2 - Աւետարանիչ Ռիչըրտ Շարփ