Երկրորդ պահուն, Ռիչըրտ Շարփ ներկայացուց աւետարանչութեան գործնական ձեւ մը, որ կը բաղկանար ապարանջայէ մը եւ «Մէկ Փափաք» վերնագիրով գրքոյկէ մը, որուն հեղինակն է ինք:

Նախորդ Հրապարակում «Մէկ Փափաք» Պահ 3 - Աւետարանչութեան Տասը Արժէքները - Աւետարանիչ Ռիչըրտ Շարփ
Յաջորդ Հրապարակում «Մէկ Փափաք» Պահ 3 - Աւետարանչութեան Տասը Արժէքները - Աւետարանիչ Ռիչըրտ Շարփ