Նախորդ Հրապարակում Օծութիւնը Կ'աւելնայ (Եզ 47.1-5)
Յաջորդ Հրապարակում Պետրոս Յիսուսի Կամքը Գիտէր