Նախորդ Հրապարակում Օծութիւնը Կ'աւելնայ (Եզ 47.1-5)
Յաջորդ Հրապարակում Պետրոս Յիսուսի Կամքը Գիտէր (Գրծ 9.32-43)