Նախորդ Հրապարակում Մարգարէութիւնը Վերջ Կը Դնէ Սովին (Դ.Թգ 6.24--7.20)
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկուեցաւ (Դ.Թգ 20.1-19)