Նախորդ Հրապարակում Յարութիւնը Հօր Կամքին Մէջ Ըլլալու Վիճակն է
Յաջորդ Հրապարակում Աստուած Մտերմութիւն Կը Փափաքի - Վահէ Սարգիս