Նախորդ Հրապարակում Օծութիւնը Ուշիմութիւնդ Կ'աւելցնէ
Յաջորդ Հրապարակում Իշխանութիւն՝ Լրջութեան Մէջ