Նախորդ Հրապարակում Ֆիզիքական Փոփոխութիւններուն Պատճառը
Յաջորդ Հրապարակում Դեւերուն Ներկայութեան Նշանները